Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs

Huiswerk. Huiswerk. En nog eens huiswerk. Veel leerlingen van middelbare scholen hikken er dagelijks tegenaan. Geen zin. Liever wat leuks doen. Computeren bijvoorbeeld. Geïrriteerde ouders, die hun pubers steeds maar proberen te motiveren om vooral hun huiswerk te doen. “Want het is echt belangrijk. Als je nu niets doet, vergooi je je toekomst”, luidt steeds hun terechte argument.

Om aan al deze irritaties, soms gepaard gaande met heftige ruzies, een einde te maken, kunt u uw kind bij ons op huiswerkbegeleiding sturen. Ons centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 15.30 tot 17.30 uur om leerlingen te begeleiden met huiswerk.

Als uw kind bij ons op huiswerkbegeleiding komt, gaan we als eerste structuur aanbrengen in het leren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat die bij veel leerlingen ontbreekt. Velen beginnen bijvoorbeeld veel te laat een proefwerk te leren. Niet zelden wordt pas een avond voor de toets het boek opengeslagen. Te laat natuurlijk.

Hoe gaan we verder te werk?
Als uw kind zich bij ons meldt, houden we eerst een intakegesprek. We inventariseren dan samen met leerling en ouders wat knelpunten zijn. Tijdens de huiswerkbegeleiding moeten de scholieren als eerste hun huiswerk voor de volgende dag maken. Ze moeten daarvoor altijd hun agenda meenemen. We gaan ervan uit, dat alle leerlingen hun huiswerk trouw inschrijven. Is het huiswerk voor de volgende dag in orde. Dan bekijken we de agenda voor de gehele week. Staan er schriftelijke overhoringen of toetsen op het programma. Zo ja, dan maken we gezamenlijk een leerschema.

Toetsweken
Diverse middelbare scholen kennen tegenwoordig toetsweken. Ongelofelijke hobbels voor negen van de tien leerlingen. Hoeft niet! Ook hier geldt: begin tijdig. Niet alles in die ene week doen. Wij zien er op toe, dat de scholieren al geruime tijd voor de toetsweek starten met studeren. We maken een leerschema. En zien erop toe, dat de kinderen zich hieraan houden. Overhoren hoort daar natuurlijk ook bij.