Bijlessen en huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen 

Veel ouders van leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool hebben er tegenwoordig mee te maken: HUISWERK.
Begrijpend lezen. Tafels stampen. Rekenen. Avi-lezen. Geschiedenis en aardrijkskunde leren. Dicteewoordjes oefenen. Werkstukken maken. Spreekbeurten voorbereiden. En niet te vergeten klaarstomen voor de CITO-toets in groep 8.

Kinderen hebben meestal geen zin om in de boeken te duiken. En ouders hebben niet altijd tijd om hun kroost te begeleiden. En als ze wel tijd hebben, vinden veel papa’s en mama’s het prettiger om leuke dingen te doen met hun kinderen. Wie zich herkent in deze situaties, kan ons instituut inschakelen.