Bijles voor scholieren uit het voortgezet onderwijs

Elke middelbare scholier heeft er wel eens last van. Een vak waarvan niets wordt begrepen. Wis- en natuurkunde zijn voor veel leerlingen vaak abracadabra. Maar ook voor talen scoren niet alle scholieren even goed. Een steuntje in de rug kan ze dan weer op het juiste spoor brengen.
Ons instituut is gespecialiseerd in dat steuntje. Wij verzorgen namelijk bijles voor alle talen, die op middelbare scholen worden gegeven. Maar ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en wis-, natuur- en scheikunde kunnen wij ondersteuning verlenen.

De privé-lessen gaan per uur en vallen buiten onze huiswerkbegeleiding. De bijlessen kunnen op elk moment worden gestart en ook weer op elk moment worden gestopt. We houden vooraf een intakegesprek en zullen dan een indicatie geven hoeveel lessen er ongeveer nodig zijn om het vak bij te spijkeren