Bijles voor rekenen

Rekencentrum Apeldoorn

Rietveld Instituut biedt speciale lessen voor rekenen. Tegenwoordig telt rekenen namelijk op alle middelbare scholen en op het mbo mee voor de zak-/slaagregeling.

Voorgaande jaren zijn op vele scholen al pilots rekenen gehouden. De resultaten daarvoor waren over het algemeen slecht. Veel scholieren haalden onvoldoendes. Docenten op zowel middelbare scholen als in het mbo zijn bang, dat veel leerlingen geen diploma zullen halen door rekenen. Wij bieden daarom vanaf september groepslessen van maximaal 4 leerlingen en individuele trainingen aan voor diverse niveaus rekenen.

Omdat de basis van rekenen al op de basisschool wordt gelegd, bieden we ook lessen aan voor de basisschoolleerlingen. Breuken en procenten zijn hele belangrijke onderdelen van rekenen, waarvan de meeste leerlingen weinig snappen. Daarom zullen we hier bij de lessen veel aandacht aan besteden, zodat de basisschoolleerlingen op middelbare school deze materie onder de knie hebben. Op de vervolgopleiding kunnen ze zich dan verdiepen in andere materie.
Binnen het rekenen zijn 3 niveaus aangebracht. Rekenen 1F is het niveau, dat de basisschoolleerlingen moeten hebben bij het verlaten van de school. 2F moeten vmbo- en mbo 1, 2 en 3 studenten behalen. Havo, vwo en mbo-4 leerlingen moeten 3F examen doen. Alle rekenniveaus bieden wij aan.